Средно по 1 тон отпадъци е събран от 3582 почистени места на 16 септември

Средно по 1 тон отпадъци е събран от 3582 почистени места на 16 септември

Общо 3787,843 тона отпадъци бяха събрани в кампанията „Да изчистим България заедно“ на бТВ, в която МОСВ е основен партньор. Това сочат окончателните данни от инициативата на 16 септември, обобщени от 16-те Регионални инспекции по околната среда и водите и експертите...
Министър Димов ще се срещне с обществеността на Велинград

Министър Димов ще се срещне с обществеността на Велинград

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще посети Велинград в понеделник, 4 септември.  В 12.00 часа, в голямата зала на Община Велинград, той ще се срещнe с граждани, синдикати, представители на браншови организации от сферата на туризма и неправителствени...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове

Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се...

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и e съобразен с Решение № 411 от 19 май 2016...

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и e съобразен с Решение № 411 от 19 май 2016...
Зам.-министър Живков прави първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата в Долна Митрополия

Зам.-министър Живков прави първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата в Долна Митрополия

 Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще направи първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата на община Долна Митрополия.  Събитието е на 31 юли (понеделник) от 11 часа на строителната площадка на околовръстния път в града. На него ще...
WordPress Lightbox Plugin