ПРОТОКОЛ

с резултатите от проведен тест за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.; главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр. в административно звено: дирекция „Вътрешен одит“ I. Резултати от проведен тест на 13.09.2017 г.:   а/ за длъжност –...

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.; главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр. в административно звено: дирекция „Вътрешен одит“   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ...

ПРОТОКОЛ

За проведен тест с кандидатите за длъжността: – Главен експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр. На основание Заповед  № РД-476/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се...

ПРОТОКОЛ

За проведен тест с кандидатите за длъжността: – Младши експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр. На основание Заповед  № РД-480/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се...

ПРОТОКОЛ

За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите На основание Заповед № РД-521/21.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на...

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

за избор на държавен вътрешен одитор, главен вътрешен одитор и вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ при следните условия: 1.  Длъжност: държавен вътрешен одитор – 1 бр. Минимални изисквания за държавен вътрешен одитор: • Висше образование в областта на...
WordPress Lightbox Plugin