Обявени са номинираните проекти в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Обявени са номинираните проекти в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Известни са вече номинациите за Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“, инициатива на Министерство на здравеопазването, провеждана в партньорство с МОСВ, МОН, ММС, МК и Представителството на ЕК в България. През учебната 2016/2017 г. учениците работиха...

Информация за регистрираните по Регламент REACH през 2018 г.

На 27 и 28 април 2017 г. Европейската комисия, в сътрудничество с Европейската агенция по химикали (ECHA),  Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME) и Търговско-промишлената камара – Враца, организира в София конференция на тема „REACH 2018 and...

30 проекта ще участват в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

30 проекта на ученици от І до ХІІ клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2016/2017 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на...

Министерството на здравеопазването обяви Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12. 09. 2013 г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с...

КАМПАНИЯ „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“ Образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“ е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година тя ще се съсредоточи върху две от приоритетните оси на Програмата –...
WordPress Lightbox Plugin