30 проекта ще участват в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

30 проекта на ученици от І до ХІІ клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2016/2017 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на...

Министерството на здравеопазването обяви Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12. 09. 2013 г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с...

КАМПАНИЯ „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“ Образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“ е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година тя ще се съсредоточи върху две от приоритетните оси на Програмата –...
WordPress Lightbox Plugin