Без съществени изменения се задържат речните нива

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни...

Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по-значително...

Речните нива ще се понижават или остават без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реките в страна са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по-значително...

Речните нива се задържат без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на реките от цялата страна са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни...

Речните нива ще останат без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на реките в Черноморския и Източнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения (от – 22 см до + 25 см) в резултат на...

Речните нива са без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие нивата на почти всички наблюдавани реки в страната са без значителни изменения .  Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени...
WordPress Lightbox Plugin