<i></i>Print

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
 
 
В момента са въведени в експлоатация депа, които ние започнахме, нашето правителство, ще ви ги изброя, които започнахме – и като процес, и като финансиране и вече са завършени като строителство за над 2 млн. българи и за над 40 общини в България. Цитирам ви ги поименно, това са: освен депото в Ботевград, депото в Гоце Делчев, Шумен, Сандански, Доспат, Враца, Смолян, Асеновград и Столична община – депото в София. Г-н Божинов, не ги деля депата на 23 и 25, аз имам да изпълнявам Национална програма.

Г-н Божинов, отговорих ви, изпълнявам Национална програма, не изпълнявам само Оперативна програма „Околна среда“. Над 2 млн. българи вече са с изградени депа срещу нула българи с осигурени депа към средата на 2009 г., построени в предходните 4 години.
 
WordPress Lightbox Plugin