<i></i>Print

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
 
Вие имате предвид депото в м. Садината, вероятно, което е част от интегрираната система за отпадъци. В момента малка част от отпадъците на София се насочват към това депо с цел да се оползотвори едногодишния период след въвеждане в експлоатация на депото, който е за отстраняване на дефекти. Вероятно знаете, че всеки строеж има гаранция, това се отнася и за депото в м. Садината. Този едногодишен период за отстраняване на дефекти, съответно трябва да бъде оползотворен по най-добрия начин. В момента се тества това депо и ако има дефекти, ако има пропуски в строителството,  ангажимент на строителя е, за негова сметка, те да бъдат отстранени. 
 
WordPress Lightbox Plugin