<i></i>Print

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

Флайер на български език
Флайер на английски език

Линк към уебсайта на инициативата

WordPress Lightbox Plugin