<i></i>Print

1-1РИОСВ-Враца прие без забележки 18 проекта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. С изпълнението им са облагородени паркове, градинки, училищни дворове и детски площадки.

Участници в тазгодишната кампания „За чиста околна среда – 2016” са една община, осем кметства, седем училища и две детски градини. Реализираните проекти са на територията на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Козлодуй, Мездра, Мизия, Роман и Оряхово.

Засадени са цветя, изградени са беседки и детски съоръжения за игри и спорт, зони за отдих. Извършени са дейности по почистване на замърсени терени, извозване на събраните отпадъци до регламентираните регионални депа, затревяване и залесяване на площи.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. С кампанията се насърчава и участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда.

WordPress Lightbox Plugin