<i></i>Print

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8e%d0%bf%d0%b5Върховният административен съд с определение потвърди предварителното изпълнение на заповедта на Директора на РИОСВ-Русе за пломбиране на 108-те въздушни клапи на покрива на Хале 3 на „Монтюпе“ ЕООД.

Принудителната мярка беше приложена в средата на септември за установено административно нарушение на условие в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД – Русе.

Предстои насрочване на открито съдебно заседание пред Административен съд – Русе за обжалване на заповедта по същество.

До окончателното произнасяне на съдебните инстанции относно законосъобразността на заповедта 108-те въздушни клапи следва да останат запечатани.

WordPress Lightbox Plugin