<i></i>Print

По данни и прогнози на Националния институт по петеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали. През нощта срещу вторник и във вторник, на места главно в Северна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще превали слаб сняг, количества за денонощието ще са до 5 л/кв.м, само на отделни места е възможно да има количества до 10-12 л/кв.м.

През последното денонощие водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. По-значителни колебания на водните нива (- 30 см до + 17 см) са регистрирани във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Образуване на брегови лед е регистрирано на р. Черни Вит (Дунавски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от – 15 см до + 15 см
Черноморски басейн: понижение от – 6 см
Източнобеломорски басейн: колебания от – 30 см до + 18 см
Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавски басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. На 13 декември в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в: средното и долното течение на р. Искър, във водосбора на р. Вит, в горното и средното течение на р. Осъм, в планинските части от водосбора на р. Янтра.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 декември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 13 декември вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Провадийска, както и във водосборите на южночерноморските реки.
Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 13 декември вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива в средните и долни течения на р. Марица и р. Арда.
Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 13 декември в резултат на валежи от дъжд и сняг, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на река Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.

WordPress Lightbox Plugin