<i></i>Print

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще бъде без съществени валежи. В неделя привечер и през нощта срещу понеделник на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб сняг с количества до 3 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 22 декември до 8.00 ч. на 23 декември водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива на: р. Огоста, р. Искър и р. Янтра (Дунавски басейн); р. Въча и р. Марица (Източнобеломорски басейн).

В отделни участъци на реките в Дунавски и Черноморски басейн е регистрирано образуване на брегови лед или пълно замръзване на водата, поради малките водни количества и ниските температури.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е само водното количество на р. Марица при град Пловдив.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -40 см до +35 см;
Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +25 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:
Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. На 26 декември, в следствие на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 26 декември, в резултат на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.

WordPress Lightbox Plugin