<i></i>Print

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще бъде без съществени валежи. В понеделник преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб сняг с количества до 3 л/кв.м. Във вторник не се очакват валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 23 декември до 8.00 ч. на 24 декември водните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали непроменени. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива (от -19 см до +21 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн), и Марица (Източнобеломорски басейн).

Поради ниските температури и малките водни количества при измервателните пунктове в отделни участъци на реките в Дунавския басейн е регистрирано образуване на брегови лед или пълно замръзване на водата.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са само водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +1 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +7 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Утре, в следствие на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 25, 26 и 27 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Утре, в резултат на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Марица.
Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозират, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре, в резултат на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/.

WordPress Lightbox Plugin