<i></i>Print

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес на места в Западна България ще има превалявания от сняг, по-значителни в планините. Количествата ще са до 4 л/кв.м., а в планините – до около 10 л/кв.м. Във вторник ще бъде почти без валежи. В сряда – на много места в страната ще превали, предимно сняг. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м., в планините и планинските райони на Западна България – до около 10 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 24 декември до 8.00 ч. на 25 декември водните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива (от -21 см до +29 см) в Източнобеломорски басейн.

Поради ниските температури и малките водни количества при измервателните пунктове в отделни участъци на реките в Дунавския басейн е регистрирано образуване на брегови лед.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са само водните количества на р. Марица при гр. Пловдив.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +12 см;
Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +29 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Днес, вследствие на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Днес, в резултат на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Марица и старопланинските притоци на р. Тунджа.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.

WordPress Lightbox Plugin