<i></i>Print

16492432_10155046905784850_246390932_oПо повод Световния ден на влажните зони Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна бе домакин на открит урок с ученици от екологичен клуб „Факел“ при НГХНИ „Константин Преславски“.

Младите природолюбители получиха богата информация за влажните зони в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, включени в Рамсарската конвенция – Дуранкулашкото и Шабленското езеро. Запознати бяха с важността за тяхното опазване и видовете, обитаващи двете езера. Урокът бе посветен на темата на кампанията през 2017 г. „Влажните зони за намаляване риска от природни бедствия“.

 Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

16466510_10155046905139850_1878261640_oВодещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от такива природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

WordPress Lightbox Plugin