<i></i>Print

20150417_105206

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова реши да се извърши екологична оценка на проекта за актуализация на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

1  2

Решението е публикувано и в секция „Превантивна дейност“, раздел „Екологична оценка“.

 

WordPress Lightbox Plugin