<i></i>Print

На 27 и 28 април 2017 г. Европейската комисия, в сътрудничество с Европейската агенция по химикали (ECHA),  Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME) и Търговско-промишлената камара – Враца, организира в София конференция на тема „REACH 2018 and Beyond“. Целта е да се привлече вниманието и да се повиши осведомеността на компаниите, особено малките и средни предприятия, относно задълженията им съгласно Регламент REACH, както и да се окаже съдействие за предстоящия през 2018 г. краен срок за регистрация на вещества.

Участниците ще имат възможност да се информират и относно задълженията на компаниите за комуникация по веригата на доставки, за процедурите по разрешаване, ограничаване и оценка на вещества.

Събитието ще се проведе в Гранд хотел София, участието е безплатно. Желаещите могат да се регистрират на следния интернет адрес: https://smf-reach-2018-and-beyond.teamwork.fr/
Конференцията ще бъде проведена на английски език, предвиден е превод на български език.
Национално информационно бюро, МОСВ http://www5.moew.government.bg/?page_id=45710

WordPress Lightbox Plugin