<i></i>Print

За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС

На основание Заповед № РД-ОП-34/07.04.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.

Кандидати, явили се на тест.

На тест проведен на 12.05.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на ул. “Уйлям Гладстон” № 67, от 15.00 ч. се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите, явили се на тест:

Име, презиме и фамилия на кандидатите
 

За длъжността държавен експерт:

 

Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система
1.      Силвия Петкова Радева 12 3
2.      Теменужка Петрова Попова        Не се явила
3.      Весела Асенова Стойкова 11 3
4.      Атанас Ангелов Танев 13 3
5.      Десислава Петрова Христова 16 4
6.      Димитър Стойчев Димитров 18 4,50
7.      Дора Огнянова Христова-Костадинова 20 5
За длъжността старши експерт:    
1.    Десислава Петрова Христова 16 4
2.    Весела Асенова Стойкова 11 3

Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, който са получили оценка на

теста – минимум „4“ по петобална система :

Име, презиме и фамилия на кандидатите
За длъжността държавен експерт:
1.      Десислава Петрова Христова
2.      Димитър Стойчев Димитров
3.      Дора Огнянова Христова-Костадинова
 За длъжността старши експерт:
1.      Десислава Петрова Христова

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 22.05.2017 г. от 14.00 ч. в сградата на МОСВ на ул.“Уилям Гладстон” № 67, зала „Партер“ за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане:
 За длъжността държавен експерт:  
1.                   Силвия Петкова Радева Оценка по-ниска от „4“
2.                   Весела Асенова Стойкова Оценка по-ниска от „4“
3.                   Атанас Ангелов Танев Оценка по-ниска от „4“
 За длъжността старши експерт:
1.                   Весела Асенова Стойкова Оценка по-ниска от „4“

 

 

WordPress Lightbox Plugin