<i></i>Print

За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Оценка на проекти и договаряне“ – 1бр.

На основание Заповед  № РД-ОП-34/07.04.2017г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

  1. Кандидати, явили се на тест.

За провеждане на тест на 12.05.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, се явиха 25 от общо 39 кандидати, допуснати до него.

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до тест:

ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА””, ОТДЕЛ ”ОПД”

Име, презиме, фамилия Брой точки получени на теста Резултат по петобалната система
Отдел„ОПД“  
1 Михаил Велинов Велинов Не се явил
2 Джулиета Викторова Никова 15 3
3 Турхан Айдън Апдула 13 3
4 Мадлен Ананиева Георгиева 15 3
5 Милена Григорова Тренин Не се явила
6 Бистра Веселинова Матракчиева Не се явила
7 Мадлена Радкова Радославова Не се явила
8 Ивайло Крумов Петров 13 3
9 София Димитрова Янкулова 13 3
10 Николай Миланов Миланов 12 3
11 Валентина Вичева Георгиева 9 2
12 Марта Симеонова Симидчийска Не се явила
13 Борислав Младенов Чаушев 17 4,25
14 Елица Димитрова Варадарова-Тошева 12 3
15 Ирена Венциславова Пехливанова 13 3
16 Мими Петрова Ковачева 12 3
17 Андриана Делчева Славова 14 3
18 Георги Евтимов Георгиев 12 3
19 Петя Атанасова Сярова Не се явила
20 Силвия Йорданова Ангелова Не се явила
21 Колю Стефанов Колев Не се явила
22 Десислава Петрова Христова 14 3
23 Мирослав Тодоров Стайков 11 3
24 Валентина Стефанова Янкова Не се явила
25 Любомир Андонов Савов 17 4,25
26 Калина Николова Шопова 12 3
27 Йорданка Михайлова Мелниклийска 15 3
28 Мариян Лъчезаров Стоянов Не се явил
29 Мартин Данчов Ангелов Не се явил
30 Диана Кремчева Николова-Йорданова 20 5
31 Владислав Василев Хасъмски 10 2
32 Иванка Костадинова Максимова 9 2
33 Бистра Петкова Герова Не се явила
34 Мирослава Гергинова Георгиева 15 3
35 Цонка Георгиева Христова Не се явила
36 Ганка Георгиева Дечева 9 2
37 Владислав Валентинов Сарнацки Не се явил
38 Евгения Цветанова Борисова 15 3
39 Весела Асенова Стойкова 15 3

2.  Въз основа на резултатите от теста ,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста – минимум 4 по петобална система – (минимален брой точки – 16 т.)

ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА””, ОТДЕЛ ”ОПД”

Име, презиме, фамилия Брой точки получени на теста Резултат по петобалната система
Отдел„ОПД“  
1. Борислав Младенов Чаушев 17 4,25
2. Любомир Андонов Савов 17 4,25
3. Диана Кремчева Николова-Йорданова 20 5

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 29.05.2017 г. /понеделник/  от 14.00 ч. в сградата на МОСВ на  ул. „Уилям Гладстон”№ 67 за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

 № Име, презиме, фамилия Основание за недопускане:
1. Михаил Велинов Велинов не се е явил
2. Милена Григорова Тренин не се е явила
3. Бистра Веселинова Матракчиева не се е явила
4. Мадлена Радкова Радославова не се е явила
5. Марта Симеонова Симидчийска не се е явила
6. Петя Атанасова Сярова не се е явила
7. Силвия Йорданова Ангелова не се е явила
8. Колю Стефанов Колев не се е явил
9. Валентина Стефанова Янкова не се е явила
10. Мариян Лъчезаров Стоянов не се е явил
11. Мартин Данчов Ангелов не се е явил
12. Бистра Петкова Герова не се е явила
13. Цонка Георгиева Христова не се е явила
14. Владислав Валентинов Сарнацки не се е явил
15. Джулиета Викторова Никова Оценка по – ниска от 4
16. Турхан Айдън Апдула Оценка по – ниска от 4
17. Мадлен Ананиева Георгиева Оценка по – ниска от 4
18. Ивайло Крумов Петров Оценка по – ниска от 4
19. София Димитрова Янкулова Оценка по – ниска от 4
20. Николай Миланов Миланов Оценка по – ниска от 4
21. Валентина Вичева Георгиева Оценка по – ниска от 4
22. Елица Димитрова Варадарова-Тошева Оценка по – ниска от 4
23. Ирена Венциславова Пехливанова Оценка по – ниска от 4
24. Мими Петрова Ковачева Оценка по – ниска от 4
25. Андриана Делчева Славова Оценка по – ниска от 4
26. Георги Евтимов Георгиев Оценка по – ниска от 4
27. Десислава Петрова Христова Оценка по – ниска от 4
28. Мирослав Тодоров Стайков Оценка по – ниска от 4
29. Калина Николова Шопова Оценка по – ниска от 4
30. Йорданка Михайлова Мелниклийска Оценка по – ниска от 4
31. Владислав Василев Хасъмски Оценка по – ниска от 4
32. Иванка Костадинова Максимова Оценка по – ниска от 4
33. Мирослава Гергинова Георгиева Оценка по – ниска от 4
34. Ганка Георгиева Дечева Оценка по – ниска от 4
35. Евгения Цветанова Борисова Оценка по – ниска от 4
36. Весела Асенова Стойкова Оценка по – ниска от 4
WordPress Lightbox Plugin