Дирекция „Управление на водите”

Главен директор

длъжност
Яна Георгиева
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 61 16

Заместник-главен директор

длъжност
Светлана Жекова
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 67 16

Заместник-главен директор

длъжност
Мария Лазарова
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 61 26

Началник отдел

длъжност
Валерия Калчева
 • Отдел „Одити и нередности“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 65 29

Началник отдел

длъжност
Добринка Караджова
 • Отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/940 65 83

Началник отдел

длъжност
Цонка Дрянова
 • Отдел „Програмиране и планиране“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/940 60 83

Началник отдел

длъжност
Христина Атева
 • Отдел „Оценка на проекти и договаряне“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 63 26

Началник отдел

длъжност
Гергана Грозданова
 • Отдел „Мониторинг“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 66 54

Началник отдел

длъжност
Христина Атева
 • Отдел „Оценка на проекти и договаряне“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 63 26

Началник отдел

длъжност
Гергана Грозданова
 • Отдел „Мониторинг“
 • Приемен ден:
 • Всеки ден
 • Телефон
 • 02/ 940 66 54