ВЪЗДУХ / ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ / ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Българска браншова камара – машиностроене http://bbcmb.org/
Българска стопанска камара http://www.bia-bg.com/
Българска браншова камара на енергетиците http://www.bbce.org/
Европейска комисия http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm