ВЪЗДУХ / ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ / СТРАТЕГИИ