ВЪЗДУХ / ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ / ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за ползватели на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) за лабораторни и аналитични цели

Ръководство за лицензиране за работа с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС)