ВЪЗДУХ / ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ / ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Европейска комисия http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/index_en.htm
Секретариат по озона http://ozone.unep.org/new_site/en/index.php
Панел за технологична и икономическа оценка (TEAP)
http://ozone.unep.org/en/assessment-panels/technology-and-economic-assessment-panel

 

Българска браншова камара – машиностроене http://bbcmb.org/