РЕЧНИ НИВА

 • НИМХ обявява за утре жълт код за валежи с гръмотевици в седем области (23 май, 2017 | 17:03) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ-БАН) обявява за 24 май 2017 г. жълт код за значителни валежи с гръмотевици в областите: София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. По данни на НИМХ – БАН през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени ... Прочети още
 • Очакват се краткотрайни повишения на речните нива (22 май, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на нива вследствие на валежи са отчетени във водосборите на р. Янтра (Дунавския басейн), р. Марица (Източнобеломорски басейн) и ... Прочети още
 • Нивата ще се задържат без съществени изменения (19 май, 2017 | 17:30) - По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +20 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено във водосборите на реките ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения (18 май, 2017 | 16:44) - По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено в Дунавския басей, във ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и над праговете за средни води (17 май, 2017 | 15:50) - По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +22 см), вследствие на работата на хидротехнически съоръжения, е отчетено в Дунавския басей, във ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (16 май, 2017 | 16:11) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително понижение на водното ниво (от - 83 см) е  отчетено на р. Въча при м. Забрал (Източнобеломорски басейн) в резултат от ... Прочети още
 • Нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения (15 май, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи са отчетени в горните части на водосбора на реките Искър и Янтра (Дунавски басейн), както ... Прочети още
 • Продължава понижението на речните нива (12 май, 2017 | 16:43) - По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие в Дунавския басейн са регистрирани по-значителни понижения на водните нива (с до -56 см) във водосборите на реките Осъм,  Янтра и Русенски Лом. В останалата част от страната речните нива са се задържали без съществени изменения. Водните ... Прочети още
 • Нивата във водосборите на реките ще се понижават (11 май, 2017 | 16:15) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Повишения вследствие на оттичане и валежи са отчетени в долните течения на реките в Дунавския и Черноморския басейн, във водосборите на реките Осъм, Марица и Арда. По-съществени повишения в резултат на ... Прочети още
 • Нивата на реките ще започнат да се понижават (10 май, 2017 | 16:27) - По данни и прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология  на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се повишавали. Съществени повишения (с до +69 см) вследствие на валежи и оттичане са отчетени и в четирите водосборни басейна. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете ... Прочети още
 • Очакват се повишения на речните нива (9 май, 2017 | 16:11) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-съществени повишения (с до + 40 см) вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Искър и Джулюница (Дунавски басейн). Водните количества на почти ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (5 май, 2017 | 16:11) - По данни на Националния институт по метеорология и  хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания (от -80 см до +19 см) в Дунавския и Източнобеломорския ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (4 май, 2017 | 16:39) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано повишение от +18 см на р. Врана при хидрометричен пункт - с. Надарево (Черноморски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (3 май, 2017 | 16:16) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е  регистрирано повишение от + 18 см на р. Врана при хидрометричен пункт с. Надарево ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без изменения (2 май, 2017 | 17:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни колебания (от -40 см до +62 см) вследствие на оттичане са отчетени в Дунавския басейн в долните течения на реките Вит и Осъм. В ... Прочети още
 • Водните нива на повечето реки се понижават (28 април, 2017 | 15:50) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие нивата на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -75 см до +18 см) във водосборите на реките ... Прочети още
 • Нивата на повечето реки се понижават (27 април, 2017 | 15:40) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения.Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -16 см до +9 см) във ... Прочети още
 • Водните нива на повечето реки се понижават (26 април, 2017 | 15:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)  през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -30 см до +37 см) във ... Прочети още
 • Нивата на реките в страната се понижават или остават без изменения (25 април, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -28 см до +30 см) във водосборите на ... Прочети още
 • Водните количества на почти всички реки са около и над праговете за средни води (24 април, 2017 | 16:14) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения с до +49 см във водосбора на р. Марица. Водните ... Прочети още
 • Водните нива ще се понижават (21 април, 2017 | 17:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на реките по басейни: Дунавски басейн: р. Искър с до +59 см, р. ... Прочети още
 • Повишения на водните нива в средните и долни течения на реките (20 април, 2017 | 16:57) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани при отделни хидрометрични станции във водосборите на реките: Искър (с до +80 см), Янтра (с до +27 см), Тунджа ... Прочети още
 • Очакват се повишения на водните нива (19 април, 2017 | 16:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани на р. Осъм при хидрометрична станция Изгрев (+47 см) и на р. Факийска при хидрометрична ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива (18 април, 2017 | 17:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове в Дунавския басейн (във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра - с до +39 см) ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (13 април, 2017 | 15:32) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорологие и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са без съществени изменения през изминалото денонощие –  в границите от - 9 см до + 23 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (12 април, 2017 | 16:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води ... Прочети още
 • Не се очакват съществени изменения на водните количества (11 април, 2017 | 16:15) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър и Марица, в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни ... Прочети още
 • Водните количества остават без съществени изменения (10 април, 2017 | 16:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Само на отделни измервателни пунктове са отчетени по-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната ... Прочети още
 • Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речните нива (7 април, 2017 | 16:31) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени във водосборите на почти всички реки от Черноморския басейн, както и във водосбора на ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (6 април, 2017 | 15:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Струма. Водните количества ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (5 април, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 18 см) в резултат на валежи и работа на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (4 април, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (3 април, 2017 | 16:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни  колебания (от - 15 см до + 21 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (31 март, 2017 | 16:53) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително повишение от +71 см е отчетено на р. Въча при Девин вследствие на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (30 март, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (29 март, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на нивата, вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица (Източнобеломорски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (28 март, 2017 | 15:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения на водните нива вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица  (Източнобеломорски басейн). По-значителни ... Прочети още
 • НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива (27 март, 2017 | 15:30) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в Дунавския и Черноморския басейн през изминалото денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на водните нива вследствие на валежи от дъжд са отчетени във водосборите на р. Марица, р. Арда – до + 42 ... Прочети още
 • Днес и в следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (24 март, 2017 | 15:24) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително понижение от -76 см е отчетено на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн) в резултат на работа на хидротехническо съоръжение. Водните количества на ... Прочети още
 • Изменения на речните нива не се очакват (23 март, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (22 март, 2017 | 15:36) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове в Черноморски и Източнобеломорски басейн са регистрирани по-значителни повишения (с до +78 см) в резултат на работа на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (21 март, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейни, са регистрирани по-значителни колебания на речните нива, вследствие работа на хидротехнически съоражения. Водните ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (20 март, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове, главно в Дунавски басейн, са регистрирани незначителни повишения, вследствие на валежи. Водните количества на почти всички наблюдавани реки ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (17 март, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие по-значителни колебания на речните нива са отчетени в Дунавския басейн (от -46/+60 см). В останалите водосборни басейни нивата са се задържали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (16 март, 2017 | 15:40) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са се понижавали, като в Дунавския и Черноморския басейн регистрираните пониженията са с до -96 см. Повишения (с до +36 см) вследствие на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Янтра, Русенски Лом ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около праговете за високи и средни води (15 март, 2017 | 16:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при с. Ореховица (+50 см), р. Осъм при с. Изгрев (+74 ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива (14 март, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и сняг. В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значителни повишения са отчетени на ... Прочети още
 • Повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН (13 март, 2017 | 15:46) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително  повишение е отчетено само в долното течение на р. Янтра (+ 23 см) вследствие на оттичане и на ... Прочети още
 • Слабо повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН (10 март, 2017 | 16:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Само в долните течения на главните реки са отчетени повишения, следствие на оттичане. По- значителни повишения са отчетени само във водосборите ... Прочети още
 • НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива (9 март, 2017 | 16:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали през изминалото денонощие. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Арда, както и в родопските притоци на р. Марица  (Източнобеломорски басейн), следствие на ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (8 март, 2017 | 16:48) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени само във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Камчия (Черноморски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн) и Места (Западнобеломорски басейн), следствие на ... Прочети още
 • Жълт код за обилни валежи е обявен утре в 6 области, възможни са краткотрайни повишения на речните нива (7 март, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) за утре е обявен жълт код за обилни валежи в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик. През изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се повишават незначително (6 март, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн и Черноморския басейни са около праговете за високи ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения (2 март, 2017 | 16:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали вследствие на валежи от дъжд или са останали без съществени изменения. Понижения на речните нива са отчетени в Черноморския басейн. По-значителни повишения са отчетени на р. ... Прочети още
 • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание (1 март, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в горната част от водосбора на р. Вит (Дунавски басейн), както и при отделни измервателни пунктове ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (28 февруари, 2017 | 16:14) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения са регистрирани в средното течение на р. Искър, горните части на р. Вит (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без изменения (27 февруари, 2017 | 15:58) - По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишенията са регистрирани в долното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), долното течение на р. Тунджа и средното и долно течние на р. Марица (Източнобеломорски басейн), ... Прочети още
 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за високи води (24 февруари, 2017 | 16:03) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са се повишавали, като по-значителни са повишенията регистрирани във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм, Русенски Лом и Луда Камчия. В останалата част на страната водните ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за средни води (23 февруари, 2017 | 15:24) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на р. Янтра, р. Русенски лом и на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива вследствие на снеготопене (22 февруари, 2017 | 15:21) - През изминалото денонощие водните нива на по–голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на оттичане са отчетени повишения при отделни измервателни пунктове главно в долните течения на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн, като по-значителни са на р. Русенски Лом при с. Божичен – с ... Прочети още
 • Днес и утре плавно ще се повишават речните нива (21 февруари, 2017 | 15:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на снеготопене и оттичане, са отчетени по-значителни повишения при отделни измервателни пунктове в долните течения на реки от ... Прочети още
 • НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива (20 февруари, 2017 | 15:16) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени повишения от + 75 см на р. Луда Камчия ... Прочети още
 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за средни води (17 февруари, 2017 | 16:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Вследствие на работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано по-значително повишение на водното ниво (+92 см) на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето от ... Прочети още
 • Прогнозата е за понижение на речните нива (16 февруари, 2017 | 16:53) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около праговете за средни води (15 февруари, 2017 | 15:05) - По данни и прогнози на Националнния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива (14 февруари, 2017 | 14:39) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата на някои пунктове ... Прочети още
 • Понижение на речните нива (13 февруари, 2017 | 16:07) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществена промяна (12 февруари, 2017 | 15:21) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в Дунавски и Черноморски ... Прочети още
 • НИМХ прогнозира понижение на речните нива (11 февруари, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижили и почти всички са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски ... Прочети още
 • Речните нива се понижават (10 февруари, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на по – голяма  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили . Повишения, вследствие оттичане, са отчетени в долното течение на реките Русенски Лом (Дунавски басейн), Тунджа при гр. Елхово с +73 см ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за високи води (9 февруари, 2017 | 16:12) - През изминалото денонощие водните нива на по-голямата  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили. По-значителни повишения са отчетени само на р. Тунджа при гр. Ямбол с +72 см (Източнобеломорски басейн). Значителни понижения са отчетени на р.  Джулюница при с. Джулюница с -74 см, р. Янтра при с. Каранци от -92 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Повишение на речните нива (8 февруари, 2017 | 15:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при гр. Роман (+47 см), при с. Ореховица (+43 см), р. Осъм ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (7 февруари, 2017 | 17:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд, като по-значителни са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при Нови Искър (+62 см), р. Джулюница при с. Джулюница (+158 ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (6 февруари, 2017 | 16:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в резултат на снеготопенe. По-значителни повишения са отчетени в Дунавския и Черноморския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ ... Прочети още
 • Повишения на водните нива (5 февруари, 2017 | 15:40) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, в следствие снеготопене, като по-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Огоста при Бутан (+25см), р. Искър при Нови Искър (+24см) и при Ореховица (+21см), Източнобеломорски басейн - р. Върбица при сп. Джебел (+38 см) и р. Крумовица при Г. ... Прочети още
 • Леки повишения на водните нива (4 февруари, 2017 | 16:15) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в следствие снеготопене. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Бели Вит при Тетевен - +23 см, р. Янтра при Габрово - +17 см и Източнобеломорски басейн - р. Арда при Вехтино - +29 см и р. Върбица при сп. ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (3 февруари, 2017 | 16:19) - По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосбора на р. Арда с -23/+22 см (Източнобеломорски басейн). Водните ... Прочети още
 • Според НИМХ-БАН съществени изменения на речните нива не се очакват (2 февруари, 2017 | 17:17) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър  с -23/+25 см (Дунавски басейн) и  Арда с ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (1 февруари, 2017 | 16:05) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър с до + 22 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за средни води (31 януари, 2017 | 16:12) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Искър  (с -23/+31 см) и Въча  (с до -90 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около ... Прочети още
 • НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива (30 януари, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 20/+ 90 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (29 януари, 2017 | 16:44) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-20/+12 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн). Водните количества на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (28 януари, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения . Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-63/+19 см) във водосборите на реките Огоста и Искър ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не са прогнозирани от НИМХ – БАН (27 януари, 2017 | 16:43) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 29/+ 28 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (26 януари, 2017 | 16:17) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 24/+ 25 см) във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (25 януари, 2017 | 16:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-22/+61 см) във водосборите на реките Искър (Дунавския басейн), Марица ... Прочети още
 • Речните нива – без съществени изменения (24 януари, 2017 | 16:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн са регистрирани по-значителни денонощни колебания на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (23 януари, 2017 | 16:07) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките  Огоста от -33/+46 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива няма да има (22 януари, 2017 | 15:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Регистрирани са по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на р. Огоста от - 50 см до + 28 см (Дунавски басейн)  и р. Арда ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (21 януари, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значително понижение на водното ниво (- 93 см) е отчетено на р. Въча в района на Девин, което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение. ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (20 януари, 2017 | 16:13) - Националният институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) обявява за  21 януари 2017 г.  жълт код за ниски температури в цялата страна. По данни на НИМХ-БАН  през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение (-50 см) в резултат на оттичане е отчетено на  Факийска ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (19 януари, 2017 | 15:18) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение е отчетено на Факийска река при с. Зидарово (-82 см) в резултат на оттичане. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните ... Прочети още
 • Речните нива без съществени изменения (18 януари, 2017 | 15:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ-БАН) утре в Източна България ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Ще вали сняг и ще има условия за снегонавявания. В Рило-Родопската област ще има значителни валежи от сняг и снежната покривка ще се увеличи с около 20 см, ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (17 януари, 2017 | 14:37) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на Факийска река при с. Зидарово (+20 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива (-22/+59 см) ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (16 януари, 2017 | 15:16) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) обявява за утре  - 17 януари жълт код (първа степен на опасност) за по-голямата част от страната, с изключение на Югозападна България.  Очакват се валежи, предимно от сняг.  В Горнотракийската низина валежите ще са от дъжд и сняг, а по Черноморието - дъжд. В ... Прочети още
 • Незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в реките (15 януари, 2017 | 15:43) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на р. Върбица при Джебел и на р. Крумовица при Г. Кула, съответно с +33 см и +56 см. В резултат на работата на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (14 януари, 2017 | 16:29) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -29 см до +28 см) във водосборите на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (13 януари, 2017 | 15:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 70 см до + 50 см) ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (12 януари, 2017 | 14:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 61 см ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (11 януари, 2017 | 15:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 53 см до + ... Прочети още