МОСВ-Ръководство

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Нено Димов

Министър

Приемен ден: 02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

Красимир Живков

Заместник-министър

Приемен ден:Всеки втори вторник от месеца 02/ 940 61 81

Заместник-министър

Приемен ден:всеки последен
четвъртък от месеца
02/ 940 61 49

Заместник-министър

Приемен ден:всяка трета сряда на
месеца
02/ 940 62 59

Началник – кабинет на министъра

Приемен ден: 02/ 940 62 81