ОТПАДЪЦИ / ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ / РЪКОВОДСТВА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Ръководство за класификация на отпадъци (Част I и Част II)

Ръководство по контрол на отпадъците

Щракнете върху картинките, за да отворите ръководствата.