ОТПАДЪЦИ / УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ / ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

„Национално планиране на управлението на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води в България”, заключителен семинар по българо-германски проект за техническа помощ в областта на управление на утайките от ПСОВ

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (Заповед № РД-ОП-39 от 08.07.2011 г.)