ОТПАДЪЦИ / СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ / ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

1. ПРОУЧВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КРАЙ НА ОТПАДЪКА ЗА ДОБАВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ – превод на български език, на оригиналния документ на JRC IPTS – END OF WASTE CRITERIA final report, с подкрепата на TWINING PROJECT BG/07/IB/EN/02 “WASTE CONTROL”

2. Семинар на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА  ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ  В АВСТРИЯ – ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ”, с подкрепата на TWINING PROJECT BG/07/IB/EN/02 “WASTE CONTROL”

работна програма

презентации