Защитени територии с международно значение / РАМСАРСКИ МЕСТА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

1. Какво представляват влажните зони?

2. Рамсарските места в България

3. Карта на Рамсарските места в България


4. Регионална инициатива за опазване на черноморските влажни зони BlackSeaWet

  • информация за черноморските влажни зони, обект на опазване от  Регионална инициатива BlackSeaWet

5. Актуално