ПРИРОДА / Национално законодателство / ЗАПОВЕДИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Заповед № РД – 9/07.01.2016 г., относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на видове есетрови риби.

Заповед № РД12-5/29.06.2016 г./РД-481/17.07.2107 г. за утвърждаване на Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България.