НАТУРА 2000 / РЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Решения за извършване оценка за степента на въздействие

на основание чл. 20, ал.1 от Наредбата от ОС
на основание чл.28, ал.1 (издадени от Министър на ОСВ)