ПРИРОДА / НАТУРА 2000 / ПИСМА ПО ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

2017

писмо с изх.№ ОВОС-4 от 27.03.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-85 от 21.03.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-48 от 21.03.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-34 от 06.03.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-11 от 06.03.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-8 от 06.03.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-7 от 24.02.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-6 от 23.02.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-1 от 22.02.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-29 от 22.02.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-36 от 16.02.2017 г.

писмо с изх.№ 05-08-79 от 14.02.2017 г.

писмо с изх.№ EО-36 от 14.02.2017 г.

писмо с изх.№ EО-3 от 14.02.2017 г.

писмо с изх.№ 05-08-5382 от 14.02.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-383 от 13.02.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-8 от 25.01.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-53 от 20.01.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-7 от 20.01.2017 г.

писмо с изх.№ 05-08-159 от 20.01.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-2 от 17.01.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-1 от 17.01.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-375 от 13.01.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-84 от 13.01.2017 г.

писмо с изх.№ ОВОС-36 от 10.01.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-371 и НСЗП-377 от 10.01.2017 г.

писмо с изх.№ НСЗП-382 от 06.01.2017 г.

2016

писмо с изх.№ НСЗП-101 от 28.12.2016 г.

писмо с изх.№ ЕО-34 от 28.12.2016 г.

писмо с изх.№ ЕО-35 от 27.12.2016 г.

писмо с изх.№ 26-00-1247 от 23.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-380 от 21.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-378 от 21.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-376 от 21.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-83 от 13.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-368 от 07.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-367 от 07.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-366 от 07.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-365 от 07.12.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-79 от 06.12.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-369 от 29.11.2016 г.

писмо с изх.№ 26-00-1840 от 29.11.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-82 от 29.11.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-81 от 24.11.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-42 от 15.11.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-76 от 11.11.2016 г.

писмо с изх. № НСЗП-362 от 9.11.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-364 от 01.11.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-75 от 26.10.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-355 от 18.10.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-360 от 17.10.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-356 от 07.10.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-349 от 03.10.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-337 от 26.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-354 от 26.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-318 от 21.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-311 от 21.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-310 от 21.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-309 от 21.09.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-72 от 21.09.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-71 от 21.09.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-64 от 19.09.2016 г.

писмо с изх.№ 05-08-4181 от 16.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-347 от 16.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-346 от 16.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-307 от 13.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-303 от 13.09.2016 г.

писмо с изх.№ 08-00-1404 от 10.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-324 от 10.09.2016 г.

писмо с изх.№ ЕО-26 от 10.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-334 от 09.09.2016 г.

писмо с изх.№ 05-08-4096 от 02.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-264 от 02.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-298 и ОВОС-67 от 02.09.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-51 от 01.09.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-320 от 30.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-319 от 30.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-261 от 26.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-306 от 25.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-305 от 25.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-301 и ОВОС-66 от 25.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-299 и НСЗП-312 от 24.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-237 от 24.08.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-65 от 23.08.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-61 от 19.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-295 от 19.08.2016 г.

писмо с изх.№ 08-00-1404 от 18.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-285 от 17.08.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-62 от 12.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-283 от 12.08.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-59 от 08.08.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-63 от 03.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-257 от 03.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-252 от 03.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-281 от 03.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-277 от 03.08.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-234 от 03.08.2016 г.

писмо с изх.№ 26-00-1511 от 01.08.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-55 от 28.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-265 от 28.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-264 от 28.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-249 от 28.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-222 от 28.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-219 от 28.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-221 от 20.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-255 от 20.07.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-53 от 20.07.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-46 от 19.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-247 от 11.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-218 от 11.07.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-44 от 11.07.2016 г.

писмо с изх.№ 12-00-350 от 11.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-241 от 08.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-233 от 08.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-214 от 08.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-204 от 08.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-220 от 06.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-216 от 06.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-208 от 06.07.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-42 от 06.07.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-138 от 29.06.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-40 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-211 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-210 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-209 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-199 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-196 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-195 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-193 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-192 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-186 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-182 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-171 от 24.06.2016 г.

писмо с изх.№ 09-08-418 от 23.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-200 от 23.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-179 от 16.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-197 от 15.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-101 от 10.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-152 от 03.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-147 от 03.06.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-129 от 03.06.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-34 от 01.06.2016 г.

писмо с изх.№ ЕО-16 от 30.05.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-157 от 26.05.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-121 от 18.05.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-135 от 17.05.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-128 от 12.05.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-120 от 12.05.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-31 от 19.04.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-101 от 22.04.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-101 от 04.04.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-4 от 07.04.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-77 от 28.03.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-85 от 28.03.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-80 от 16.03.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-79 от 16.03.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-25 от 14.03.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-23 от 14.03.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-64 от 10.03.2016 г.

писмо с изх.№ 26-00-456 от 02.03.2016 г.

писмо с изх.№ 26-00-455 от 02.03.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-20 от 29.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-34 от 22.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-21 от 19.02.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-66 от 16.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-270 от 12.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-270 от 11.02.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-10 от 11.02.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-9 от 04.02.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-8 от 03.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-9 от 04.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-13 от 04.02.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-405 от 26.01.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-2 от 21.01.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-7 от 18.01.2016 г.

писмо с изх.№ 26-00-1930 от 13.01.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-1 от 14.01.2016 г.

писмо с изх.№ ОВОС-67 от 12.01.2016 г.

писмо с изх.№ НСЗП-356 от 12.01.2016 г.

2015

януари  /  февруари  /  март  /  април  /  май  /   юни  /

юли  /  август  /  септември  /  октомври  /  ноември  /  декември

2014

януари  /  февруари  /  март  /  април  /  май  /   юни  /

юли  /  август  /  септември  /  октомври  /  ноември  /  декември

2013

януари  /  февруари  /  март  /  април  /  май  /   юни  /

юли  /  август  /  септември  /  октомври  /  ноември  /  декември

2012

януари  /  февруари  /  март  /  април  /  май  /   юни  /

юли  /  август  /  септември  /  октомври  /  ноември  /  декември