ПРИРОДА / НАТУРА 2000 / НАЦИОНАЛНИ И ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

Национален парк „Пирин“, приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на Министерски съвет, (ДВ бр. 73/2004 г.)

Национален парк „Рила“, приет с Решение № 522/04.07.2001 г. на Министерски съвет, (ДВ бр. 66/2001 г.)

Национален парк „Централен Балкан“, приет с Решение № 195/24.03.2016 г. на Министерски съвет, (ДВ бр. 26/01.04.2016г .)

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

Природен парк „Витоша“, приет с Решение № 305/22.04.2005 г. на Министерски съвет, (ДВ бр. 38/2005 г.)

Природен парк „Врачански Балкан“, приет с Решение № 750/14.10.2011 г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 82/2011 г.)

Природен парк „Златни пясъци“, приет с Решение № 460/20.06.2011 г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 61/2011 г.)

Природен парк „Шуменско плато“, приет с Решение № 464/23.06.2011 г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 61/2011 г.)

Природен парк „Русенски Лом“, приет с Решение № 539/06.06.2005 г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 50/2005 г.)

Природен парк „Рилски манастир“, приет с Решение № 121/12.03.2010 г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 23/2010 г.)