ПРИРОДА / БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ / СЕКРЕТАРИАТ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

СЕКРЕТАРИАТ


ел. поща:

тел.: (2) 940 6113, (2) 940 6163;  факс: (2) 988 5913


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО

НЯМА ОБЯВЕНА

  • ПОКАНА от министъра на околната среда към НПО за участие в процедурата за избор
  • ДОКУМЕНТИ за участие
  • ПИСМО за гласуване