ПРИРОДА / БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ / ПРАВИЛНИК

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие – утвърден със заповед РД-670/6.10.2015 г.