ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА / ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Най-често задавани въпроси за прилагането на Регламент REACH, (ноември 2012 г. – консолидиран вариант); първоначалната версия на документа на англ. език, е публикувана на страницата на ECHA

Въпроси и отговори за REACH-IT

Въпроси и отговори относно въведените ограничения в Приложение ХVІІ на REACH (на български език, в процес на актуализация)

Въпроси и отговори относно въведените ограничения в Приложение ХVІІ на REACH (най-актуалните към момента, публикувани на интернет страницата на ЕСНА – само на англ. език).

ЕСНА, в сътрудничество с Комисията, е изготвила 8 нови или изменени „Въпроси и отговори“ по отношение на вписвания 16-17, 18а, 23, 40, 43, 46, 51-52 от Приложение ХVІІ на REACH. Въпросите и отговорите имат за цел да информират заинтересованите лица и да подпомогнат контролните органи да прилагат тези специфични ограничителни разпоредби.

Въпроси и отговори относно споровете при обмена на данни за целите на регистрацията по REACH