УКАЗАНИЯ/РЪКОВОДСТВА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ръководства:

НОВО: Пиктограми — Какво означават? – кратко ръководство.

Уебстраници на Европейската агенция по химикали (ECHA) за класификация на смеси

Класифициране и етикетиране на химикали – Кратко ръководство за класифицирането и етикетирането в ЕС (2014 г.)

Уводното ръководство относно Регламент CLP: описва основните задължения и процедури според новия регламент, версия 2.1 от август 2015 г.

Ръководството за прилагане на критериите съгласно CLP – версия 5, юли 2017 г. (на английски език) и версия 2.0, април 2012 г. (на български език)

Ръководство относно етикетирането и опаковането в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 (декември 2016 г.).

Практическо ръководство 7: Как да нотифицираме вещества за списъка за класификация и етикетиране(септември 2010 г.)