ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ИЗНОС И ВНОС (PIC) / БАЗА ДАННИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

ePIC – База данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) за подаване и съхраняване на уведомленията и разрешенията за износ на опасните химикали от Приложение I  към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.