ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ИЗНОС И ВНОС (PIC) / РЪКОВОДСТВА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ръководство за работа с ePIC за потребителя от индустрията – версия 1.3, октомври 2015 г.

Ръководство за прилагане на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали – версия 1.1, юли 2015 г.