РЪКОВОДСТВА/ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
Практическо ръководство за разясняване на конкретните задължения по Директива 2011/65/ЕО за ограничението за използването на определени опасни вещества в EEO – (RoHS 2), юли 2011 г. (Ръководство на ORGALIME, разработено със съдействието на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката).

 

„Често задавани въпроси за RoHS 2 (на английски език) – документ на Европейската Комисия.

Често задавани въпроси за RoHS 2 (на български език) – превод на документа на Европейската Комисия.

 

Въпроси по отношение на прилагането на RoHS 2 Директивата могат да бъдат адресирани до:

  • Министерство на околната среда и водите на следния е-мейл; и/или
  • Европейската Комисия на следния е-мейл.

Интернет страница на Европейската Комисия по отношение на RoHS 2 Директивата.