ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ROHS / ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ относно заявления за предоставяне, подновяване или отнемане на право на освобождаване, подадени до Европейската Комисия, както и по предложения за включване на нови вещества към списъка с ограничените вещества: