ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ХИМИКАЛИТЕ В НАШИЯ ЖИВОТ (ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВО: Европейската агенция по химикали разработва нов уебсайт за потребителите относно химикалите, с които те ежедневно са в контакт, какво въздействие имат върху хората и как да се използват безопасно. Агенцията Ви приканва да попълните кратък въпросник, който ще е от полза за създаването на сайт, който ще бъде полезен за Вас, вашето семейство и приятели. Въпросникът е на английски език.

Разходете се в къщата на Хана, за да откриете скритите опасности. (на англ. език)

People and perspectives

 

 

Публикувано е кратко ръководство относно „Съвети за потребители на химикали на работното място„. Ръководството дава насоки как да се извлече най-добра полза от информацията, която потребителите  на химикали на работното място получават за класификацията и етикетирането. (налично на англ. език)

ЕСНА промени начина на представяне на данните за химикалите на своята интернет страница. Информацията за около 120 000 вещества ще бъде структурирана на три нива: Информационни карти (InfoCard), Кратък профил с по-подробна информация и Пълен източник на данни. Най-интересен е новият компонент Infocard, който предоставя резюме на ключова информация/свойства за веществата на достъпен английски език. Ще бъде много полезен напр. за работници и потребители надолу по веригата, както и за крайни потребители. Повече информация; Прессъобщение; Видео – онлайн брифинг

 

Инициатива на производителите на детергенти за популяризиране на безопасната употреба на капсули с течен перилен препарат в Европа.

Полезна и интересна информация за химичните вещества, публикувана на страницата на Европейската агенция по химикали (на български език).

Пиктограми по CLP – какво означават?

Въпросник относно CLP

Съвети за работници, боравещи с опасни химични вещества.

ВИДЕО

По-безопасен живот в Европа

Цената, която плащаш