ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКЛАДИ ПО ОВОС

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, МОСВ осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане:

2017 г.

2016 г.