КОНТАКТИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дирекция “Превантивна дейност“

директор Бойко Малинов

тел. (02) 940 60 35

e-mail:Malinov@moew.government.bg

отдел „ОВОС и ЕО“

началник отдел Силвия Димитрова

тел. (02) 940 62 19; факс 988 53 16

e-mail: sdimitrova@moew.government.bg

държавен експерт Красимир Атев

тел. (02) 940 62 89; факс 988 53 16

e-mail: AtevK@moew.government.bg

главен експерт Татяна Павлова

тел. (02) 940 62 79; факс 988 53 16

e-mail: tpavlova@moew.government.bg

главен експерт Боряна Баръмова

тел. (02) 940 63 13; факс 988 53 16

e-mail: bbaramova@moew.government.bg

главен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80; факс 988 53 16

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

старши експерт Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91; факс 988 53 16

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

старши експерт Калина Шопова

тел. (02) 940 6032; факс 988 53 16

e-mail: kshopova@moew.government.bg

главен експерт Мая Ганджова

секретар на ВЕЕС-основен състав

тел. (02) 940 62 69; факс 988 53 16

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg