ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / УКАЗАНИЯ, НАСОКИ И РЪКОВОДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ръководства, указания и насоки на Европейската комисия по прилагането на нормативната уредба по екологична оценка може да бъде намерена на интернет страницата на комисията на адрес http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

  •  Указания на Европейска Комисия за прилагане на Директивата за Стратегическа екологична оценка за изменения на Оперативните програми