ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЪКОВОДСТВА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за Стратегическа екологична оценка, UNECE, 2011 г.

Съкратено ръководство за прилагането на Протокола за Стратегическа екологична оценка, UNECE, 2012 г.

Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа екологична оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г.