ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / КОНТАКТИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дирекция “Превантивна дейност“

директор Бойко Малинов
Тел. (02) 940 60 35
e-mail: Malinov@moew.government.bg

отдел „ОВОС и ЕО“

началник отдел Силвия Димитрова
тел. (02) 940 62 19; факс 988 53 16
e-mail: sdimitrova@moew.government.bg

държавен експерт Райна Георгиева
тел. (02) 940 62 82; факс 988 53 16
e-mail: rgeorgieva@moew.government.bg

главен експерт Татяна Павлова
тел. (02) 940 62 79; факс 988 53 16
e-mail: tpavlova@moew.government.bg

главен експерт Анита Михалева
тел. (02) 940 63 80; факс 988 53 16
e-mail: amihaleva@moew.government.bg

секретар на Междуведомствена комисия
главен експерт Мая Ганджова
тел. (02) 940 62 69; факс 988 53 16
e-mail: mgandzhova@moew.government.bg