ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / КОНТАКТИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“

Мария Гълъбова – началник-отдел
тел: 940 62 27
e-mail: mgalabova@moew.government.bg

Евгени Илиев – държавен eксперт
тел: 940 62 98
e-mail: eiliev@moew.government.bg

Любка Попова – държавен eксперт
тел: 940 63 81
e-mail: l.popova@moew.government.bg

Галина Маринова-Кожухарова – главен експерт
тел: 940 62 96
e-mail: gkozhuharova@moew.government.bg