ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ / ЗАПОВЕДИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Заповед № РД-623 / 16.09.2009г. на Министъра на околната среда и водите за оправмощаване на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейновите дирекции и директорите на националните паркове за осъществяване на контрол