ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / КОНТАКТИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“

Мария Гълъбова – нач.-отдел
тел: 940 62 27

Направление „Екологична отговорност“

Екатерина Манолова – държавен експерт
тел: 940 62 13

Иво Идакиев – главен експерт
тел: 940 62 29

Албена Бъчварова – главен експерт
тел: 940 62 39